fbpx

Categories

Zoom Schedule Micro Mini

Micro Minis  

Mondays

  • 1:45 – 2:30 – Micro Mini Tap 
  • 2:30 – 3:15 – Micro Mini Jazz 
  • 3:15 – 4:00 – Micro Mini Ballet 

Wednesdays

  • 1:45 – 2:30 – Micro Mini Conditioning
  • 2:30 – 3:15 – Micro Mini Jazz