fbpx

Categories

Zoom Schedule PT

Part Time Mini Etobicoke

Mondays

 • 1:45 – 2:30 – Micro Mini & PT Mini Etobicoke Tap
 • 2:30 – 3:15 – Micro Mini & PT Mini Etobicoke Jazz
 • 3:15 – 4:00 – Micro Mini & PT Mini Etobicoke Ballet

Wednesdays

 • 1:45 – 2:30 – Micro Mini & PT Mini Etobicoke Conditioning
 • 2:30 – 3:15 – Micro Mini & PT Mini Etobicoke Jazz

Mini/Junior Part – Time Vaughan & Junior Part-Time Etobicoke

Mondays

 • 3:30 – 4:15 – Mini/Jr Tap
 • 4:15 – 5:00 – Mini/Jr Jazz

Wednesdays

 • 4:00 – 4:45 – Mini/Jr Ballet
 • 5:00 – 5:45 – Mini/Jr Contemporary
 • 6:00 – 6:45 – Mini/Jr Hip Hop

Inter/Teen/Senior Part – Time Vaughan & Inter/Senior Part – Time Etobicoke

Mondays

 • 3:30 – 4:15 – Inter/Teen/Sr – Jazz
 • 4:15 – 5:00 – Inter/Teen/Sr – Tap

Wednesdays

 • 4:00 – 4:45 – Inter/Teen/Sr – Hip Hop
 • 5:00 – 5:45 – Inter/Teen/Sr – Ballet 
 • 6:00 – 6:45 – Inter/Teen/Sr – Contemporary